புதிய செய்தி |
தமிழ்நாடு வருவாய்த்துறை அலுவலர் சங்கம், திண்டுக்கல்.
இன்னா செய்தாரை ஒறுத்தல் அவர்நாண
நன்னயம் செய்து விடல்.
அரசு அங்கீகார ஆணை எண் : 2141 {பணி. அ.}
துறை நாள் : 06/10/1966
தமிழ்நாடு வருவாய்த்துறை அலுவலர் சங்கம்
பிச்சாண்டி பில்டிங்ஸ் | திண்டுக்கல் -624 001
மாநில மையத்திற்கான நிதி
இம்மாவட்டத்தைப் பொறுத்தமட்டில் மாநில மையத்திற்கு அளிக்க வேண்டிய 2004 மற்றும் 2005ம் ஆண்டிற்கான உறுப்பினர் இணைப்புக்கட்டணம், போராட்ட நிதி, சங்கவளர்ச்சி நிதி ஆகியன நிலுவையின்றி 5.3.2005ம் தேதி பொள்ளாச்சியில் நடைப்பெற்ற மத்திய செயற்குழுவில் கீழ்க்காணும் விவரப்படி மாநில மையத்திடம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

சங்க குரல் ஆண்டு சந்தா -     263  
ஆயுள் சந்தா-        1  
264 ரூ. 11020.00
2005ம் ஆண்டு உறுப்பினர் இணைப்பு கட்டணம் ரூ. 2910.00
போராட்ட நிதி ரூ. 1000.00
கட்டிட பராமரிப்பு நிதி ரூ. 7000.00
மொத்தம் ரூ. 23840.00

தற்போது நிலுவை ஏதுமில்லை. இப்பணியை செவ்வனே செய்து முடித்த வட்டக்கிளை நிர்வாகிகளையும், உறுப்பினர்களையும், தலைமையிடத்தில் பணிபுரியும் உறுப்பினர்களையும் மனதார பாராட்டக் கடமைப்பட்டுள்ளோம்.

நமது சங்கம்

பதிவிறக்கம்


  தமிழ் மொழி, தமிழர் நாகரிகம் தமிழ்ப் பண்பு, இவற்றின் நிலைக்களம், மதுரை மாவட்டம், நானிலங்களில் குறிஞ்சி முல்லை மருதம் என்னும் மூவகை நிலங்களைக் கொண்ட மாவட்டம், மதுரை மாவட்டம்.

  தமிழகத்தில் உள்ள மாவட்டங்களில் மதுரை மாவட்டம் மக்கள் தொகையாலும், நிலப்பரப்பாலும் பெரிய மாவட்டங்களில் ஒன்றாகும். சென்னைக்கு அடுத்த படியாக மதுரை மாநகர், மாநகராட்சியாக 1974ல் அறிவிக்கப்பட்டு உயர்ந்தது.

  ஒரு மாவட்டம் ஆட்சி நலனுக்கேற்ப பல கோட்டங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டு கோட்ட ஆட்சியர்களால் நிர்வகிக்கப்பட்ட போதிலும், பரவலான ஒரே ஆட்சித் தலைவர் பொறுப்பில் நிர்வாகம் விரைந்து செயல்பட முடியாத நிலை உருவாயிற்று.

  எனவே மாவட்டங்களை ஆட்சி நலனுக்காக பல மாவட்டங்களாக பிரித்து நிர்வகிக்க திட்டமிடப்பட்டது.

  மாவட்ட பிரிவினைகள் நிர்வாக வசதிகளை முன்னிட்டு அமைக்கப்படுகின்றன. என்றாலும் அதனால் நிதி, நிதீ, நிர்வாக நலன், கல்வி, தொழில் ஆகியவை சிறந்தோங்க வேண்டும் என்ற அடிப்படையில்தான் புதிய மாவட்டங்கள் உருவாக்கப்படுகின்றன.

  அத்தகைய முயற்சியில் திருநெல்வேலி மாவட்டம், இராமநாதபுர மாவட்டம், மதுரை மாவட்டம் ஆகிய மூன்றும் பிரிக்கப்பட்டன.